Strona główna

e-rejestracja

galeria  |   kontakt

 

  Nasze Przychodnie
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne
Rehabilitacja Lecznicza
Nocna Opieka Medyczna
Programy Profilaktyczne
 
   

         
 
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Poradnia Pulmonologiczna
Poradnia Reumatologiczna
 
  Poradnie specjalistyczne

 

Wymagane dokumenty:

 
 • dokument ubezpieczenia w NFZ [wykaz dokumentów]
 • dokument z numerem PESEL dziecka
 • skierowanie do poradni specjalistycznej od  lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy  NFZ.
 • dokumentacja dotychczasowego leczenia

+ więcej

 


 

Poradnia Diabetologiczna                                                    Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt
- 800-1200 800-1200 1400-1800 -

 

Telefon do rejestracji:  41-362-91-48

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Beata Starzewska  diabetologia

 


 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza                                           Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt
- 800-1400 ; 1500-1800 - 800-1400 ; 1500-1900 730-1130

 

Telefon do rejestracji:  663 744 097

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Elżbieta Słabek-Szotko  położnictwo i ginekologia
 lek. Monika Tochowicz  położnictwo i ginekologia
 lek. Paulina Witkowska  położnictwo i ginekologia

 


 

Poradnia Pulmonologiczna                                                                Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt
900-1100 - 1500-1900 1000-1400 -

 

Telefon do rejestracji:  41-362-91-48

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Teresa Plutecka  choroby płuc
 lek. Sławomir Pękala  choroby płuc
 lek. Jolanta Lenartowicz  choroby płuc

 


 

Poradnia Reumatologiczna                                                               Lokalizacja

 

Pn Wt Śr Cz Pt
1200-1800 700-1300 700-1300 700-1300 ; 1530-1800 700-1300

 

Telefon do rejestracji: 41-361-42-86, 41-361-67-96, 607-354-500 , 661-936-784

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Wojciech Dziedzic  choroby wewnetrzne, reumatologia

 


 

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:

 
 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry

 

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:
 
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty, spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 

Pacjent ubiegający się o świadczenie, obowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Brak dowodu ubezpieczenia nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.


Ważne:

 
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz specjalista udziela porad w domu pacjenta,
 • badania diagnostyczne są dla ubezpieczonego bezpłatne na podstawie skierowania, w laboratorium/ pracowni, wskazanej przez lekarza,
 • rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

Lekarz kierujący ubezpieczonego do lekarza specjalisty zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych.
 

Lekarz POZ zleca badania będące w zakresie jego kompetencji w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

 
       
       
       
           
         

Nasze Przychodnie | Podstawowa Opieka Zdrowotna | Poradnie Specjalistyczne | Rehabilitacja Lecznicza | Nocna Opieka Medyczna | Programy Profilaktyczne

Copyright © 2003-2010 NZOZ Centrum

webdesign - ZOZ SYSTEM