Strona główna

e-rejestracja

galeria  |   kontakt

 

  Nasze Przychodnie
Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poradnie Specjalistyczne
Rehabilitacja Lecznicza
Nocna Opieka Medyczna
Programy Profilaktyczne
 
   

         
 
Poradnia Rehabilitacyjna
Pracownia Fizjoterapii - Daleszyce
Pracownia Fizjoterapii - Prusa
Pracownia Fizjoterapii - Sobieskiego
Pracownia Leczenia Bólu
 
  Rehabilitacja Lecznicza

 

Wymagane dokumenty:

 
 • dokument ubezpieczenia w NFZ [wykaz dokumentów]
 • dokument z numerem PESEL dziecka
 • skierowanie do poradni specjalistycznej od  lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy  NFZ.
 • dokumentacja dotychczasowego leczenia

+ więcej

 


Poradnia Rehabilitacyjna

 

Pn Wt Śr Cz Pt So
700-1200 ; 1300-1800 700-1200 ; 1300-1800 1430-1800 730-1200; 1445-1620 700-1130; 1230-1800 -

 

Telefon do rejestracji: 41-361-42-86, 41-361-67-96, 607-354-500 , 661-936-784

 

 Lekarze Specjalizacja
 lek. Marek Grabski  rehabilitacja medyczna
 lek. Piotr Gierczak  rehabilitacja medyczna
 lek. MałgorzataKarpeta-Olech  rehabilitacja medyczna

 


 

Pracownia Fizjoterapii - Daleszyce

 

Pn Wt Śr Cz Pt
800-1800 800-1800 800-1800

800-1800

800-1800

 

Telefon do rejestracji:  41-317-12-53

 

Fizjoterapeuci Zawód/Specjalność
 Anna Ozga-Michalska  fizjoterapeuta
 Patrycja Buras  fizjoterapeuta
 Sylwia Piwowarczyk  masażysta
 Julita Marzec  fizjoterapeuta
 Beata Zając  fizjoterapeuta
 Sylwia Czaja  fizjoterapeuta

 


 

Pracownia Fizjoterapii - Prusa 

 

Pn Wt Śr Cz Pt
700-1855 700-1855 700-1855 700-1850 700-1850

 

Telefon do rejestracji:  609-157-300

 

Fizjoterapeuci Zawód/Specjalność
 Maciej Toporek  specjalista fizjoterapii
 Teresa Nowicka  fizjoterapeuta
 Izabela Zięba  masażysta
 Lech Burzyński  fizjoterapeuta
 Ewelina Badzińska  fizjoterapeuta
 Milena Wychowaniec  fizjoterapeuta
 Agnieszka Mraz  fizjoterapeuta
 Teresa Skowron  masażysta
 Beata Zimoch  fizjoterapeuta
 Paulina Broszczyk  fizjoterapeuta

 


Pracownia Fizjoterapii - Sobieskiego 

 

Pn Wt Śr Cz Pt
700-1800 700-1800 700-1800 700-1800 700-1800

 

Telefon do rejestracji:  41 361 67 12

 

Fizjoterapeuci Zawód/Specjalność
 Agnieszka Tybińkowska  specjalista fizjoterapii
 Sebastian Buras  fizjoterapeuta
 Beata Pituła  fizjoterapeuta
 Bogusława Bugajska  fizjoterapeuta
 Katarzyna Łucak  fizjoterapeuta
 Paweł Zaborski  fizjoterapeuta
 Urszula Buras  fizjoterapeuta
 Łukasz Kaczmarczyk  fizjoterapeuta
 Kornel Antos  fizjoterapeuta

 

Skierowanie dla ubezpieczonego nie jest wymagane do świadczeń:

 
 • ginekologa i położnika
 • dentysty
 • wenerologa
 • onkologa
 • psychiatry

 

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:
 
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 

Pacjent ma prawo wyboru lekarza specjalisty, spośród świadczeniodawców posiadających umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 

Pacjent ubiegający się o świadczenie, obowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Brak dowodu ubezpieczenia nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.


Ważne:

 
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają: Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, Zasłużeni Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • w medycznie uzasadnionych przypadkach lekarz specjalista udziela porad w domu pacjenta,
 • badania diagnostyczne są dla ubezpieczonego bezpłatne na podstawie skierowania, w laboratorium/ pracowni, wskazanej przez lekarza,
 • rejestracja pacjentów odbywa się na podstawie zgłoszenia: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

Lekarz kierujący ubezpieczonego do lekarza specjalisty zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych.
 

Lekarz POZ zleca badania będące w zakresie jego kompetencji w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

 
       
       
       
           
         

Nasze Przychodnie | Podstawowa Opieka Zdrowotna | Poradnie Specjalistyczne | Rehabilitacja Lecznicza | Nocna Opieka Medyczna | Programy Profilaktyczne

Copyright © 2003-2010 NZOZ Centrum

webdesign - ZOZ SYSTEM